Firma zahájila činnost v roce 1992 a v roce 1996 byla
přetransformována na Elexmont , s.r.o., v této podobě působí do současnosti.
Od prvopočátku se snažíme odvádět kvalitní práci a vycházet
maximálně vstříc požadavkům zákazníků.
» Montáž

Naše firma provádí montáže elektrických rozvodů v bytech, rodinných domech, veřejných prostorách a výrobních halách a to i v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Provádíme v oblasti silových instalací:
» motorické instalace včetně rozvaděčů
» osvětlení vnitřních a vnějších prostor, veřejné osvětlení
» elektrické podlahové vytápění
» kabelové rozvody nn

Provádíme v oblasti slaboproudu:
» telefonní rozvody
» televizní a satelitní rozvody
» počítačové sítě
» elektrické zabezpečovací zařízení
» elektrická požární signalizace

Hromosvody a ochrana proti přepětí:
» montáž hromosvodů ( FeZn , Cu i nerez )
» instalace a koordinace svodičů jednotlivých stupňů

Revize

Projektová dokumentace a skutečné provedení
2008 © ELEXMONT, s.r.o., kontakt: elexmont@elexmont.cz, telefon: +420 777 807 805